SpinBingo

 


SpinBingo - Game information

Cel gry:

Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów poprzez zaznaczanie odpowiednich pól z liczbami lub użycie dżokerów otrzymanych po naciśnięciu przycisku spin.


Podstawowe zasady gry:

1. Po naciśnięciu przycisku spin, liczby które zostaną wylosowane są użyte do zaznaczenia pól z liczbami na kartach bingo.

2. Otrzymasz bonus punkty przy zaznaczeniu wzorów spinbingona kartach bingo.

3. Dżokery oznaczone literą F służą do oznaczania dowolnych pól na kartach bingo.

4. Wylosowane strzałki mogą być użyte do zaznaczenia dowolnego pola położonego w linii pionowej nad strzałką.

5. Zaznacz wszystkie pola oznaczone niebieską gwiazdką.