Klaverjassen

 


Klaverjassen - Game information

Cel gry:
W grze uczestniczy czterech graczy, po dwóch w drużynie siedzących na przeciw siebie. Celem gry jest jest wygranie lewej i zebranie najwyższych sum kart w rundzie. Drużyna która po 8 rundach ma najwięcej punktów wygrywa.

Podstawowe zasady gry:
1. Pierwszy gracz wykłada karte atutową lub pasuje. Jeżeli gracz zagra kartę atut jest on zobowiązany wygrać rundę. Jeżeli karta atut nie zostanie zagrana przez gracza, kolejny zawodnik ma szanse aby zagrać atutem. W momencie kiedy wszyscy gracze zpasują, pierwszy gracz dostaje mozliwość wyboru karty atut.
2. Gracze, jeżeli są w stanie, muszą przestrzegać podanego koloru, najwyższy atut lub najwyższa karta w kolorze wygrywa lewą..
3. Zasady Rotterdam: Gracz który nie może zagrać tym samym kolorem musi zagrać atutem. A player who plays a trump must head the trick if possible, even if the player's partner currently heads the trick.
4. Amsterdam rules: Undertrumping is only allowed when it cannot be avoided. A player who cannot follow suit and whose partner is not heading the trick must head the trick if possible.
5. Double spades: When spades is the trump card all trump card values will be doubled.
6. Both rules agree that following a trump lead all players must head the trick if they can.
7. Trump cards have a different value than normal cards and overrule normal cards.
8. Normal card values: Ace=11, Ten =10, King=4, Queen=3,  Jack=2, Seven/Eight/Nine=0
9. Trump card values: Seven=0, Eight=0, Queen=3, King=4, Ten=10, Ace=11, Nine=14,Jack=20
10. Additional points can be gathered by scoring roem. Three sequential cards of a color is 20 roem. Four sequential cards of a color is 50 roem. Four of the same cards (4 x 10) is 100 roem. Four Jacks is 200 roem.
11. The team starting the gameturn must have accumulated more than half of the points in the game. If this is not the case the opposing team will get all the points including the roem.
12. The team that has accumulated most points after 8 turns has won the gameround.