Huidige acties
    
   Winter Wonder Week 2019 Live Weggeefactie
Algemeen
1.1 De actie “Winter Wonder Week Live Giveaway” (de “Actie”) wordt uitgeschreven door GamePoint B.V. gevestigd te Den Haag.
1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotionele Actie.
Duur
2.1 De Actieperiode loopt van maandag 9 december 19:00 uur tot en met maandag 9 december 19:40 uur.

Actie 3.1 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk in de Actieperiode.
3.2 Deelname aan de Actie geschiedt automatisch door online te zijn in één van onze spellen tijdens de bovengenoemde Actietijden.
3.3 Hierbij wordt er elke 5 minuten live in een studio een trekking gehouden waarbij er per prijs een winnaar geselecteerd wordt op willekeurige en onpartijdige wijze. Deze worden vervolgens bekend gemaakt in de chat. 3.4 In geval van (vermeende) fraude is de deelnemer uitgesloten.
3.5 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Prijs
4.1 Door deelname aan de Actie maken deelnemers kans op 1 (één) prijs per persoon van deelname aan de Actie.
4.2 :
De te winnen Prijs/Prijzen zijn: Hoofdprijs: Laptop (t.w.v. €449,00 – 1 winnaar)
Overige prijzen: Samsung Tablet (t.w.v. €240,00) – 1 winnaar)
Koffiezetapparaat (t.w.v. 73,95) – 1 winnaar
GamePoint Goodiebag (t.w.v. 10,00) – 2 winnaar
2 toegangskaarten voor een sauna bezoek via Select Wellness Group (t.w.v. 61,50) – 3 winnaar
Fletcher Hotelovernachting voor 2 personen (t.w.v. 76,55) – 2 winnaar
4 toegangskaarten voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen (t.w.v. 119,60) – 3 winnaar
Totale waarde: € 1.479,35
4.3 De Winnaar(s) van een Prijs wordt/worden op de Actiedag door het community team van GamePoint in het spel via chat benaderd.
4.4 Uiterlijk 24 uur na de Actiedag zal/zullen de winaar(s) van GamePoint vernemen dat hij/zij winnaar is van een Prijs via e-mail mocht er nog geen respons zijn geweest in de spelchat.
4.5 Wanneer een Prijs niet langer beschikbaar is, dan is GamePoint vrij deze prijs te vervangen met een ander type van dezelfde of hogere waarde.
4.6 Een Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen of contant geld. Bij weigering of niet aanvaarding van een Prijs of de aan een Prijs verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op een Prijs worden doorgevoerd. Een Prijs is ‘as is’.
4.7 De Deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van GamePoint in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. GamePoint is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemers.

4.8 Deelnemers die de afgelopen 6 maanden een fysieke prijs hebben gewonnen bij een andere Actie van GamePoint zijn van deelname uitgesloten.

Bescherming van gegevens
5.1 Persoonsgegevens van Deelnemers die GamePoint verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van GamePoint en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
5.2 De door een Deelnemer verstrekte gegevens zullen door GamePoint worden gebruikt voor het verstrekken van de Prijs, effectiviteitsanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven – om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
5.3 De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op de GamePoint website. Hier kun je meer informatie vinden over hoe GamePoint omgaat met persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid
6.1 GamePoint is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie en/of het gebruik maken van de Prijs
6.2 GamePoint is niet aansprakelijk voor:
6.2.1 Eventuele typ-, druk- of zetfouten;
6.2.2 Enige schade ontstaan door de Actie;
6.2.3 Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; en
6.2.4 Enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
6.3 GamePoint is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.

Slotbepalingen
7.1 GamePoint is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.gamepoint.com.
7.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is GamePoint gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.3 De “Algemene Actievoorwaarden” van GamePoint gelden voor de deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd van 18 jaar.
7.4 Personen jonger dan 18 jaar, personen met een spelontzegging (ban), medewerkers van GamePoint en eenieder die direct of in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie mag niet deelnemen aande Actie. Tevens is het medewerkers van GamePoint niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel uit kunnen hebben.
7.5 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door GamePoint.
7.6 GamePoint is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderzins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7.7 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van GamePoint. Dit wil zeggen dat winnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. 7.8 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden.
7.9 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich tot 30 dagen na de Actiedatum wenden tot onze GamePoint Klantenservice via: 070-4272970 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 22:00 uur, en op zondag van 18.00 - 22.00 uur) of per e-mail via [email protected] U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
7.10 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
7.11 Deze Actievoorwaarden zijn een aanvulling op onze ‘Algemene Actievoorwaarden’.
    
   Sinterklaas 2019
Algemeen
1. De actie “Sinterklaas-Actie” (de “Actie”) wordt uitgeschreven door GamePoint B.V. gevestigd te Gevers Deynootweg 93, 2586BK in Den Haag.
2. Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.
3. De Actie wordt ingezet als loyaliteitsactie voor GamePoint spelers.

Duur
1. De Actie vindt plaats van 2 december 2019 13:00 uur tot 5 december 23:59 uur (“Actieperiode”). De deelname-momenten vinden dagelijks plaats om 13:00 en 19:00 uur (“Actietijden”).

Actie
1. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk op de Actietijden
2. Deelname aan de Actie geschiedt door mee te doen aan de opdracht van Sinterklaas in de chat van één van onze spellen tijdens de bovengenoemde Actietijden.
3. Per prijs wordt er een winnaar gekozen op basis van jurering van een nader te noemen activatie voor onze GamePoint spelers. Zij moeten zelf bewust deelnemen aan één van de opdrachten die Sinterklaas aankondigt in de chat.
4. In geval van (vermeende) fraude is de deelnemer uitgesloten.
5. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Prijs
1. Door deelname aan de Actie maken deelnemers kans op 1 (één) prijs per persoon van deelname aan de Actie. Het is enkel toegestaan om 1 (één) maal deel te nemen per speelronde. In totaal zijn er 8 (acht) speelrondes in de Actieperiode.
2. De te winnen prijs is is:
Hoofdprijs: Vier toegangskaarten voor Attractiepark Slagharen (t.w.v. €119,60 - 8 winnaars)
3. De Winnaar(s) van de toegangskaarten ontvangen meteen na de opdracht een schriftelijke bevestiging van de gewonnen prijs. Daarnaast zullen zij, indien zij nog online zijn, in de chat worden aangesproken door een GamePoint-medewerker.
4. De Winnaar(s) van een virtuele Prijs krijgt/krijgen deze direct bijgeschreven bij hun Muntenbalans.
5. Een Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen of contant geld. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op een Prijs worden doorgevoerd. Een Prijs is ‘as is’.
6. De Deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van GamePoint in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. GamePoint is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemers.
7. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal GamePoint hiervoor zorg dragen.

Bescherming van gegevens
1. Persoonsgegevens van Deelnemers die GamePoint verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van GamePoint en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Besherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2. De door een Deelnemer verstrekte gegevens zullen door GamePoint worden gebruikt voor het verstrekken van de Prijs, effectiviteitsanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven – om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
3. De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op de GamePoint website. Hier is meer informatie te vinden over hoe GamePoint omgaat met persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
1. GamePoint is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie en/of het gebruik maken van de Prijs
2. GamePoint is niet aansprakelijk voor:
2.1 Eventuele typ-, druk- of zetfouten;
2.2 Enige schade ontstaan door de Actie;
2.3 Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; en
2.4 Enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
3. GamePoint is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.

Slotbepalingen
1. GamePoint is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.gamepoint.com.
2. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is GamePoint gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
3. De “Algemene Actievoorwaarden” van GamePoint gelden voor de deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd van 18 jaar.
4. Personen jonger dan 18 jaar, personen met een spelontzegging (ban), medewerkers van GamePoint en eenieder die direct of in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie mag niet deelnemen aande Actie. Tevens is het medewerkers van GamePoint niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel uit kunnen hebben.
5. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door GamePoint.
6. GamePoint is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderzins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7. Door deel te nemen aan de Actie verklaat de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden.
8. Medewerkers van GamePoint zijn uitgesloten van deelname.
9. Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich tot 30 dagen na de Actiedatum wenden tot onze GamePoint Klantenservice via: 070-4272970 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 22:00 uur, en op zondag van 18.00 - 22.00 uur) of per e-mail via [email protected] U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
10. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
11. Deze Actievoorwaarden zijn een aanvulling op onze ‘Algemene Actievoorwaarden’.