Privacybeleid
    
   Privacybeleid
 

GamePoint respecteert de privacy van de gebruiker en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

De gegevens die door GamePoint worden verwerkt zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, wachtwoord, toegangscode en een gebruikersnaam voor GamePoint gebruikers (toegangscode of wachtwoord en gebruikersnaam). De naam, het adres, de woonplaats, het e-mailadres is nodig om contact met een GamePoint gebruiker te kunnen opnemen; de toegangscodes worden bewaard om GamePoint gebruikers een wachtwoord te sturen wanneer zij deze vergeten zijn en om oneigenlijk gebruik van de GamePoint diensten tegen te kunnen gaan.

Andere gegevens worden niet door GamePoint verwerkt. Indien een GamePoint gebruiker via de GamePoint website wordt verwezen naar een ander bedrijf, dan kan het zijn dat dit bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker opneemt en verwerkt. Hiervoor is GamePoint niet verantwoordelijk. Wij raden de gebruiker aan om eerst kennis te nemen van het privacybeleid van dat bedrijf, alvorens de persoonsgegevens prijs te geven. Als GamePoint nog andere persoonsgegevens dan de hierboven genoemde wenst, dan zullen we dat alleen doen nadat de Gebruiker ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.