Integritetspolicy
    
   Integritetspolicy

I egenskap av ett företag erkänner GamePoint BV (”GP”, ”vi” eller ”oss") vikten av att skydda en del av den information som samlas in från användarna. Därför har GP antagit en integritetspolicy för hela företaget som visar hur vi garanterar att integriteten för våra besökare och spelare online respekteras.   

Vänligen notera att användningen av, eller tillgången till, vissa av våra tjänster online kräver att du förser oss med personlig information, vilken kan innehålla (utan begränsning) ditt namn, hemadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, och/eller e-postadress (hänvisas nedan kollektivt till "personlig information"). Denna integritetspolicy specificerar hur vi säkerställer våra onlinebesökares integritet och gäller inte information som GP kan samla in offline. När du frivilligt yppar personlig information genom användning av våra tjänster online, gäller inte denna integritetspolicy längre för dig med avseende på den yppade informationen. Detta innebär att du endast är ansvarig för att hemlighålla det konto-id eller lösenord som du använder för att registrera dig. Du bör alltid vara försiktig och ansvarsfull när du yppar information online. Var medveten om att GP:s anställda aldrig kommer att kräva ditt lösenord.

Chattrum och profiler online
Du kan välja att yppa information, inklusive personlig information, om dig själv i våra chattrum, på våra anslagstavlor, ”användarprofiler” online för allmän insyn eller i liknande forum på våra sajter (”allmänna platser”). Information som du yppar på någon av dessa allmänna platser är allmän information och således förväntas varken att informationen skyddas eller att den förblir konfidentiell. Du bör vara medveten om att den personliga identifierbara information som du där lägger ut kan läsas, samlas in, eller användas av andra användare på dessa allmänna platser, t.ex. för att skicka oönskade meddelanden till dig. GP har inget ansvar för personlig identifierbar information som du väljer att lägga ut på dessa allmänna platser. Vänligen se våra användarvillkor angående detta och för andra riktlinjer om att lägga ut information på våra webbsidor.

Genom att acceptera denna integritetspolicy godkänner du att GP är berättigad att använda all personlig information för att förbättra sina tjänster online, för interna marknadsförningsundersökningar eller helt enkelt för att samla in demografisk information om sina användare. GP kommer inte att dela med sig av någon personlig information till tredje part om inte användaren på förhand godkänner det. I så fall, kommer dessa parter förbjudas att yppa denna information eller att använda informationen för annat än de begränsade ändamål som användaren gått med på.

Dessutom kan tredje part (webbsidor och företag) med länkar till och från våra tjänster online samla in personlig identifierbar information om användare. Du bör vara medveten om att dessa webbsidor och länkar som drivs av tredje part har egen praxis vad gäller informationsinsamling och en egen integritetspolicy. Vi kontrollerar inte integritetspolicy för tredje part, som tillhandahåller tjänster online, som är länkade till våra tjänster online. Om du klickar på reklam eller länk från tredje part så reglerar deras webbsidas integritetspolicy hur den webbsidans operatör kan använda din information. Denna integritetspolicy förlängs inte till dessa externa tjänster och företag online. Vänligen vänd dig direkt till dessa företag och tjänster online för deras integritetspolicy. Vi tar inget ansvar varken för hur tredje part handhar din information eller i något annat avseende. Se alltså till att du är medveten om och bekväm med integritetspolicyn för den tredje parten när du klickar på en länk till deras tjänster online.

Vi reserverar oss rätten att yppa din personliga information när lagen så kräver eller i särskilda fall när vi har skäl att tro att det är nödvändigt att yppa sådan information för att identifiera, kontakta eller väcka åtal mot dig om du bryter mot användarvillkoren eller uppförandekoden för en tjänst eller produkt som GP erbjuder online, eller om du kan skada eller störa (medvetet eller omedvetet) våra rättigheter eller vår egendom, andra användare av GP:s tjänster eller produkter online, eller någon annan som skulle kunna skadas av dina aktiviteter.

Som med vilken affärsverksamhet som helst, tillhör din personliga information GP och kommer att bli en del av vårt normala affärsregister. Som sådan kan vi yppa din personliga information till en tredje part om vi bestämmer oss för att sälja en del av vår verksamhet till den tredje parten, så du har fortsatt tillgång till den delen av verksamheten med ett så litet avbrott som möjligt. På liknande sätt, kommer din personliga information att flyttas över till GP:s efterträdare eller ombud vid sammanslagning, köp, omorganisation, konkurs eller liknande händelse.

GP kan emellanåt hyra in andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster för vår räkning, inklusive förpacka, posta och leverera köp, svara på kundfrågor angående produkter eller tjänster, skicka brevpost, betalnings- och insamlingstjänster samt bearbeta registreringar till evenemang. Vi kommer endast att förse dessa företag med den information som krävs för att utföra tjänsten och de kommer att förbjudas att använda informationen i något annat ändamål.

GP samlar inte avsiktligt in information från barn under 13 år.

Du kan när som helst ändra eller uppdatera din kontoinformation genom att logga in på vår sajt och gå till "Mitt konto" ("My Account"). Kontakta hjälpdesk om du inte lyckas att logga in: [email protected]. För att anhålla om att information tas bort, vänligen skicka en skriftlig förfrågan (GamePoint Administration, Postal Box 18552, 2502 EN, the Hague) och se till att bifoga samma användarnamn, lösenord och e-postadress som du angav när du registrerade dig. Vi kan ändå ha kvar din information i våra arkiv för att klara upp tvister, genomdriva våra användarvillkor, och på grund av tekniska och rättsliga krav och restriktioner relaterade till säkerhet, integritet och hantering av våra webbsidor.

Cookies är en funktion hos din webbläsare som tillåter webbsidor att överföra delar av information till din dator för registreringsskäl. En cookie som sparas på din dator kan användas för att ”komma ihåg” saker som ditt lösenord eller att du redan är registrerad. Detta tillåter oss att skynda på dina framtida aktiviteter genom att spara den tid som du normalt sett skulle använda till att skriva in information som ditt lösenord eller att registrera dig. Dessutom kan GP använda cookies för att få fram användarinformation för reklam, marknadsföring eller i säkerhetssyfte.

En Internetprotokollsadress (“IP-adress”) är det unika nummer som är tilldelat din server eller Internetleverantör (”ISP”). GP kan spåra sådana IP-adresser för systemadministration, för att rapportera aggregerad information, spåra sajter, eller för att förhindra att våra servrar missbrukas.

Även om vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa integriteten av din information, kan överföringar på Internet inte göras helt säkra. Således tar vi inget ansvar om din information skulle komma att yppas på grund av fel i överföringen, oauktoriserad åtkomst för tredje part eller andra orsaker bortom vår rimliga kontroll.

Denna integritetspolicy gäller inte för jobbansökningar online. Vi vill ändå garantera att vi kommer att handha all information från ditt CV med försiktighet. Sådan information kommer endast att användas för att godkänna och utvärdera din jobbansökan till GP.

För personer inom Europeiska Unionen, hänför termen ”personlig information” till ”personuppgifter” enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995.

Denna integritetspolicy gäller från den senaste revideringen vilken angivits ovan. Vänligen uppmärksamma att denna integritetspolicy kan ändras då och då för att återge ändringar av och tillägg till policyn. Vänligen kontrollera den senaste versionen innan du litar på villkoren i den här integritetspolicyn. Din fortsatta användning av GP:s produkter och sajter online utgör ditt godkännande av alla förändringar som görs av integritetspolicyn.