Huidige acties
    
   Winter Wonder Week Weggeefactie 2018
Algemeen
1.1 De actie “Winter Wonder Week Weggeefactie” (de “Actie”) wordt uitgeschreven door GamePoint B.V. gevestigd te Den Haag.
1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.
1.3 De Actie heeft te gelden als een promotioneel kansspel en heeft als doel het promoten van GamePoint.com

Duur
2.1 De Actie vindt plaats op zondag 16 december 2018 (“Actiedag”). Tussen de tijden (“Actietijden”) 19:00 en 22:00 uur.

Actie 3.1 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk op de Actiedag
3.2 Deelname aan de Actie geschiedt automatisch door online te zijn in één van onze spellen tijdens de bovengenoemde Actietijden.
3.3 Hierbij wordt er elk half uur een trekking gehouden waarbij er per prijs een winnaar geselecteerd wordt op willekeurige en onpartijdige wijze. Deze worden vervolgens bekend gemaakt in de chat.
3.4 In geval van (vermeende) fraude is de deelnemer uitgesloten.
3.5 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Prijs
4.1 Door deelname aan de Actie maken deelnemers kans op 1 (één) prijs per persoon van deelname aan de Actie.
4.2 De de te winnen Prijs/Prijzen is/zijn:
LED kaarsen-set (twv €27,-) - 9 winnaars
Grillplaat (twv €29,-) - 9 winnaars
Dartkabinet (twv €69,-) - 6 winnaars
Stoomkoker (twv €35,-) - 9 winnaars
Koptelefoon (twv €31,99) - 6 winnaars
Gourmetset (twv €55,-) - 6 winnaars
Google Home Mini (twv €59,-) - 6 winnaars
Laptop (twv €439,-) - 6 winnaars
AirFryer (twv €150,-) - 6 winnaars
Tablet (twv €286,-) - 3 winnaars
4k TV (twv €309,-) - 3 winnaars
Soundbar (twv €395,-) - 3 winnaars
BBQ (twv € 189,-) - 3 winnaars
1 jaar VIP - 3 winnaars
1 jaar SVIP - 6 winnaars
25.000 Munten - 3 winnaars
50.000 Munten - 9 winnaars
3.000.000 Slot Munten - 3 winnaars
250 Diamanten voor RoyalDice - 3 winnaars
Bingokaarten-pakket - 6 winnaars
Totale waarde van alle prijzen: €9.179,94
4.3 De Winnaar(s) van een Prijs wordt/worden op de Actiedag door het community team van GamePoint in het spel via chat benaderd.
4.4 Uiterlijk 24 uur na de Actiedag zal/zullen de winaar(s) van GamePoint vernemen dat hij/zij winaar is van een Prijs via e-mail mocht er nog geen respons zijn geweest in de spelchat.
4.5 Wanneer een Prijs niet langer beschikbaar is, dan is GamePoint vrij deze prijs te vervangen met een ander type van dezelfde of hogere waarde.
4.6 Een Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen of contant geld. Bij weigering of niet aanvaarding van een Prijs of de aan een Prijs verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet uigekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op een Prijs worden doorgevoerd. Een Prijs is ‘as is’.
4.7 De Deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van GamePoint in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. GamePoint is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemers.

Bescherming van gegevens
5.1 Persoonsgegevens van Deelnemers die GamePoint verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van GamePoint en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Besherming Persoonsgegevens worden behandeld.
5.2 De door een Deelnemer verstrekte gegevens zullen door GamePoint worden gebruikt voor het verstrekken van de Prijs, effectiviteitsanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven – om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
5.3 De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op de GamePoint website. Hier kun je meer informatie vinden over hoe GamePoint omgaat met persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid
6.1 GamePoint is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie en/of het gebruik maken van de Prijs
6.2 GamePoint is niet aansprakelijk voor:
6.2.1 Eventuele typ-, druk- of zetfouten;
6.2.2 Enige schade ontstaan door de Actie;
6.2.3 Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; en
6.2.4 Enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
6.3 GamePoint is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.

Slotbepalingen
7.1 GamePoint is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.gamepoint.com.
7.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is GamePoint gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.3 De “Algemene Actievoorwaarden” van GamePoint gelden voor de deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd van 18 jaar.
7.4 Personen jonger dan 18 jaar, personen met een spelontzegging (ban), medewerkers van GamePoint en eenieder die direct of in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie mag niet deelnemen aande Actie. Tevens is het medewerkers van GamePoint niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel uit kunnen hebben.
7.5 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door GamePoint.
7.6 GamePoint is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderzins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7.7 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden.
7.8 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich tot 30 dagen na de Actiedatum wenden tot onze GamePoint Klantenservice via: 070-4272970 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 22:00 uur, en op zondag van 18.00 - 22.00 uur) of per e-mail via [email protected] U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
7.9 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
7.10 Deze Actievoorwaarden zijn een aanvulling op onze ‘Algemene Actievoorwaarden’.
    
   Dit is een regionaal evenement
Hou deze pagina goed in de gaten voor nieuwe acties
    
   Bingo Wedstrijd 2018
Algemeen
1.1 De actie “Bingo Wedstrijd” (de “Actie”) wordt uitgeschreven door GamePoint B.V. gevestigd te Den Haag.
1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.
1.3 De actie is open voor alle spelers, enkel kunnen alleen spelers uit de landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Canada, kans maken op fysieke prijzen.
1.4 De Actie heeft als doel het promoten van de nieuwe Winter Wonder Week Verzamelingen in GamePoint Bingo.

Duur
2.1 De Actie vindt plaats van maandag 10 december tot en met zondag 16 december 12:00 (“Actieperiode”).

Actie
3.1 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de Actieperiode
3.2 Deelname aan de Actie geschiedt door het voltooien van meerdere uitdagingen zoals beschreven op http://www.gamepoint.com/winterwonderweek.
3.2.1 Stap 1: Voltooi een Winter Wonder Week Bingo Verzameling. Deze zijn te herkennen aan het Event label in de Inventaris
3.2.2 Stap 2: Verzamel 4 medailles. Deze worden automatisch toegekend wanneer de speler inlogd.
3.2.3 Stap 3: Stuur een email naar [email protected] om kenbaar te maken dat je de uitdagingen hebt voltooid en je prijs te claimen.
3.3 Iedere speler wint een prijs, maar de eerste 25 winnen één van de hoofdprijzen zoals beschreven onder punt 4.
3.4 In geval van (vermeende) fraude is de deelnemer uitgesloten.
3.5 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Prijs
4.1 Door deelname aan de Actie maken deelnemers kans op 1 (één) prijs per persoon van deelname aan de Actie.
4.2 De Prijs is:
Voor de eerste 25 spelers die de opdrachten voltooien: Samsung tablet twv €250
Alle overige finalisten ontvangen een Bingokaarten-pakket van 10 kaarten voor de waarde van hun voltooide Verzameling (50, 250 of 1000 Munten).
4.3 Mocht een speler die als eerste finisht voor de tablet niet uit één van de eerder genoemde landen komen, dan zal de prijs worden vervangen door 100.000 Munten.
4.4 De Winnaar(s) van een Prijs wordt/worden elke dag om 13:00 en 21:00 uur bekend gemaakt in de chat door het community team van GamePoint.
4.5 Uiterlijk 24 uur na de Actiedag zal/zullen de winaar(s) van GamePoint vernemen dat hij/zij winaar is van een Prijs via e-mail mocht er nog geen respons zijn geweest in de spelchat.
4.6 Wanneer een Prijs niet langer beschikbaar is, dan is GamePoint vrij deze prijs te vervangen met een ander type van dezelfde of hogere waarde.
4.7 Een Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen of contant geld. Bij weigering of niet aanvaarding van een Prijs of de aan een Prijs verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet uigekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op een Prijs worden doorgevoerd. Een Prijs is ‘as is’.
4.8 De Deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van GamePoint in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. GamePoint is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemers.

Bescherming van gegevens
5.1 Persoonsgegevens van Deelnemers die GamePoint verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van GamePoint en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Besherming Persoonsgegevens worden behandeld.
5.2 De door een Deelnemer verstrekte gegevens zullen door GamePoint worden gebruikt voor het verstrekken van de Prijs, effectiviteitsanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven – om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
5.3 De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op de GamePoint website. Hier kun je meer informatie vinden over hoe GamePoint omgaat met persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
6.1 GamePoint is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie en/of het gebruik maken van de Prijs
6.2 GamePoint is niet aansprakelijk voor:
6.2.1 Eventuele typ-, druk- of zetfouten;
6.2.2 Enige schade ontstaan door de Actie;
6.2.3 Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; en
6.2.4 Enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
6.3 GamePoint is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.

Slotbepalingen
7.1 GamePoint is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.gamepoint.com.
7.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is GamePoint gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.3 De “Algemene Actievoorwaarden” van GamePoint gelden voor de deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd van 18 jaar.
7.4 Personen jonger dan 18 jaar, personen met een spelontzegging (ban), medewerkers van GamePoint en eenieder die direct of in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie mag niet deelnemen aande Actie. Tevens is het medewerkers van GamePoint niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel uit kunnen hebben.
7.5 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door GamePoint.
7.6 GamePoint is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderzins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7.7 Door deel te nemen aan de Actie verklaat de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden.
7.8 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich tot 30 dagen na de Actiedatum wenden tot onze GamePoint Klantenservice via: 070-4272970 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 22:00 uur, en op zondag van 18.00 - 22.00 uur) of per e-mail via [email protected] U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
7.9 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
7.10 Deze Actievoorwaarden zijn een aanvulling op onze ‘Algemene Actievoorwaarden’.